Skip to main content

Trainer & docent

Trainer over onderwerpen m.b.t. gezonde, seksuele en sociale ontwikkeling, respect, diversiteit en inclusie.

Leila Prnjavorac biedt voorlichtingslessen, gastlessen aan voor leerlingen, ouders en docenten van het VO (alle niveaus) en MBO/HBO. In onderstaand overzicht haar aanbod.

Het aanbod bestaat uit: klassikale lessen voor leerlingen vanaf 12 jaar: Happy Start, Go or no Go, Diversiteit en inclusie, “Generatie Ja ..En?” En He, you’re oke! Gezonde seksuele ontwikkeling, waar ligt jouw grens?

Leila verzorgt workshops/trainingen voor docenten en van ouderavonden, zowel fysiek als online.

Happy Start

Wat heb je nodig om je komend jaar happy te voelen.

Kennismakingsles en actief leren luisteren naar de ander, zijn of haar wensen en grenzen en het leren aangeven van je eigen wensen en grenzen. De klassen, waarden en normen worden bepaald in gezamenlijkheid en hoe we het komend schooljaar respectvol en begripvol met elkaar kunnen omgaan. Waar er ruimte is voor iedereen, met duidelijke kaders om vanuit te bouwen of op terug te vallen.

Lesinhoud

Het schooljaar starten we door met de mentor en klas samen de ‘basisregels’ te maken. Hoe willen we met elkaar dit jaar om gaan en wat heeft eenieder nodig om zich veilig te voelen in de klas. We spelen verschillende kennismakingsspellen en kijken wat voor wie belangrijke onderwerpen zijn om op diepere lagen te verbinden.

Les duur

1 lesuren

Voor wie

Voor leerlingen leerjaar 1 en 3 of 4; bij een nieuwe klas of waar veel in is gewisseld.

Doel

Afspraken maken over omgaan met elkaar op een respectvolle manier.

Programma

 1. Kennismaking spel in interview vorm. Twee random jongeren uit de klas worden aan elkaar gekoppeld om zo een minder bekend iemand ook te leren kennen.
 2. Actief luisteren en doorvragen staan centraal. Je luistert naar wat de ander vertelt op de vragen die op het bord zijn gezet en vraagt door.  
 3. Voor de klas ga je dan over de ander samenvatten wat je allemaal hebt gehoord. Als beide jongeren verteld hebben over de ander zoeken we de overeenkomsten.
 4. Begrip en Begrijpen twee verschillende dingen. Je luistert of je de ander begrijpt of begrip hebt voor wat hij of zij vertelt, maar voelt het zelf niet zo. 
 5. Afspraken die we gezamenlijk gaan bedenken met de hele klas schrijven we op het bord. Iedereen krijgt het woord en ruimte. We bepraten hoe we als klas het komend schooljaar willen omgaan. Hoe we elkaar gaan helpen als er iets is of vast loopt. Bij wie we waarvoor terecht kunnen.

“Go or no Go”

Over gelijkwaardigheid en respect, sexting en grooming.

“Go or no Go” is een les voor jongeren om gelijkwaardigheid tussen jongens en meiden in relatie, seks en werk te stimuleren. 

In de les wordt ernaar gestreefd dat jongeren zich bewust worden van de wijze waarop jongens en meiden omgaan met elkaar. Vervolgens zullen de 6 ‘seks en relatie regels’ worden besproken. Hiermee wordt het gesprek met jongeren gestimuleerd en bewustwording creëren. Deze 6 gedragsregels zijn: 

 • Toestemming, wil je het allebei? 
 • Vrijwilligheid, is er geen sprake van dwang? 
 • Gelijkwaardigheid, is niemand de baas? 
 • Leeftijdsadequaat, wat past bij je leeftijd? 
 • Context adequaat, wat je doet stoort, beledigt of choqueert niemand? 
 • Zelfrespect, wat je doet schaadt jou of een ander niet?

Lesinhoud

Leila gaat met leerlingen in gesprek over omgaan met elkaar vanuit de 6 gedragsregels. Vandaaruit komen onderwerpen als sexting en grooming ook aan de orde.

Les duur

 • 1 lesuren alleen bespreken van de gedragsregels en kort over sexting en grooming,   
 • 2 lesuren om dieper op de onderwerpen  in te gaan  (80 minuten minimaal)

Voor wie

Voor leerlingen vanaf halverwege leerjaar 1 en alle opvolgende klassen waar het onderwerp speelt.

Doel

Jongeren hebben meer informatie over omgaan met elkaar in relaties en seksualiteit.

Programma

 1. Uitleg over de 6 gedragsregels mbt respectvol omgaan met elkaar
 2. omgaan met seksualiteit Online
 3. Gevaren van Social Media, sexting en Grooming
 4. Gesprek met de ll over eigen ervaringen

“Als mens heb je mooie kanten en minder mooie kanten, wat is het proces, je kunt het sturen.
Volg je intuïtie, maar denk erover na wees bewust, moet ik ernaar luisteren?”

– Leila Prnjavorac

‘Diversiteit en Inclusie’

Door de activiteiten en verhalen in deze les worden leerlingen bewust gemaakt van de  invloeden van denkbeelden en stigma’s bij hunzelf en de omgeving en hoe zij daar zelf invloed op kunnen hebben.

Lesinhoud

Leila gaat met leerlingen in gesprek over omgaan met elkaar op een respectvolle wijze. Dit in alle vormen van contacten, relaties en seksualiteit. Iedereen is gelijk, en ieder telt mee.

Les duur

2 lesuren (80 minuten minimaal)

Voor wie

Leerlingen vanaf leerjaar 3-4 afhankelijk van niveau.  Wenselijk is dat ze in een eerder jaar de les go or no go hebben gehad, over de 6 gedragsregels over respectvol omgaan met elkaar.

Programma

 1. Korte uitleg over de 6 gedragsregels mbt respectvol omgaan met elkaar
 2. De eerste indruk:   Wie Ben ik?  De eerste indruk en hoe is dit als je werkelijk met iemand in gesprek gaat. 
 3. Diversiteit:  Wat is Diversiteit?   Waar wordt het door bepaald?
 4. Gelijkwaardigheid:   Wat is Inclusie?  Dit gaat om gelijkwaardig omgaan met elkaar. Hoe doe je dat?
 5. Begrip en echt begrijpen.  Waar zit het verschil?
 6. Thuis voelen:  Wanneer voel je je thuis? Wat is er voor nodig?
 7. Intuïtie: Wat is dat? Hoe herken je het?

Invulling

 • Leerlingen zitten in een kring in de klas
 • Leila stelt zich voor met een filmpje van Klokhuis, ze is Bosnische van geboorte en ex-vluchteling. 
 • Leerlingen gaan in gesprek over hun eerste indruk 
 • Leila legt begrippen diversiteit en inclusie uit a.d.h.v. voorbeelden.
 • Diversiteit: Video Love=Love wordt getoond.  
 • Leila laat de leerlingen wat oefeningen doen als: ‘ ga bij iemand staan die …:*aardig is* die je aantrekkelijk vindt * die slim is * je tegenpool is* je vriend(in) kan zijn.   Uitleg hierbij:  Dit is een moment opname, dit is niet wie je bent, dit is hoe je overkomt op deze groep mensen.  
 • Je kunt zelf invloed uitoefenen op hoe je overkomt. Lichaamstaal, gezichtsuitdrukking, uitstraling en wees je bewust dat heel veel dingen een momentopname zijn.
 • Belang van omgaan met anderen: Iemand leren kennen die anders is dan jij, helpt je relativeren in je beeld van een groep, gemeenschap, geloof, handicap, etc.

Toelichting

 • Diversiteit: (ieder mens is anders) wordt bepaald door geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd, beperking, achtergrond, geloof. “Het uiterlijk is belangrijk, het bepaalt in een paar seconde of je geaccepteerd wordt door de ander”. Je bent een mens, en je hebt de ander erbij nodig om diversiteit te laten zien.
 • Inclusie: hierbij gaat het om: * meedoen * meepraten * meebeslissen. Dit heeft te maken met gelijkwaardig met elkaar omgaan, b.v. door een opening als “goedemiddag allemaal”.
 • Begrip is wat anders dan begrijpen! Begrip komt vanuit je hoofd, begrijpen vanuit je buik, intuïtie, hart, oprecht.
 • Thuis voelen; heeft te maken met vertrouwen, veiligheid, zelfverwerkelijking, jezelf kunnen zijn, liefde voor jezelf en voor de ander

Generatie Ja….Én?

‘Generatie Ja… en?’ bestaat uit jongeren tussen de 17 en 23 jaar die grensoverschrijdend gedrag afwijzen en afrekenen met stereotiepe normen. Stereotiepe normen over hoe mannen en vrouwen zich zouden moeten gedragen veroorzaken namelijk nog te vaak ongewenst gedrag en zelfs geweld. Dat moet en kan anders. Het merendeel van de jongeren is namelijk veel ruimdenkender dan voorgaande generaties. Zij staan voor gelijkheid, omarmen een respectvolle omgang met elkaar en wijzen geweld omwille van iemands geslacht, seksuele oriëntatie of identiteit af. 

De les is speciaal ontwikkeld voor de campagne ‘Generatie Ja… en?’. Deze campagne wordt op 12 november 2019 gelanceerd. Met deze campagne laten wij jongeren zien dat hun leeftijdsgenoten net zo ruimdenkend zijn als zij. De verwachting is dat via deze bewustwording en normverandering op de lange termijn geweld zal verminderen.

Lesinhoud

Aan de hand van een door de Rutger Stichting ontwikkeld filmpje worden stellingen genoemd waarbij de trainer met de groep het gesprek aan gaat over gedrag, normen, waarden.

Les duur

1 lesuur

Voor wie

Voor leerlingen vanaf leerjaar 3/4

Doel

Jongeren hebben meer informatie over omgaan met elkaar in relaties en seksualiteit. Ze ervaren zelf hoe zij en hun klasgenoten naar bepaalde onderwerpen kijken en waar wie zijn grens legt en waarom.

Wat leren jongeren in deze les

 • Jongeren krijgen inzicht in hoeverre zij rolbevestigende (en soms schadelijke) en ruimdenkende opvattingen over gender en geweldsnormen hebben; 
 • Jongeren nemen kennis van de ruimdenkende opvattingen van hun leeftijdsgenoten en leren dat ze er meestal niet alleen voor staan; 
 • Jongeren leren hoe zij in gesprek kunnen gaan met iemand als diegene iets zegt of handelt op een manier die niet aansluit bij hun eigen ruimdenkende opvattingen. 

Door wederzijdse tevredenheid van betrokken partners, word ik steeds vaker gevraagd om gelijkwaardige thema’s bespreekbaar te maken.

– Leila Prnjavorac

He, you’re oke! Gezonde seksuele ontwikkeling, waar ligt jouw grens?

Seksualiteit bespreekbaar maken op een laagdrempelige manier is niet voor iedereen makkelijk. Deze bijeenkomst draagt ertoe bij dat jongeren gestimuleerd worden het gesprek aan te gaan en na te denken over het onderwerp waarbij ook diverse taboe thema’s (BOOS, #MeToo, The Voice, etc.) aan de orde komen. 

Lesinhoud

Interactieve bijeenkomst/les waar aan de hand van waargebeurde stellingen, vragen en dilemma’s, jongeren in gesprek gaan met elkaar over seksualiteit; wensen, grenzen, seksuele voorkeuren, diversiteit, lhbtiq+.

Les duur

Minimaal 1.5 uur= 2 lesuren

Voor wie

Leerlingen vanaf halverwege klas 2

Doel

Door de dialoog wordt respect, acceptatie, kwetsbaarheid en medeleven gestimuleerd. Tevens worden vooroordelen onderuit gehaald en laat het zien dat we meer overeenkomsten hebben dan verschillen.

Methode

Spel waarbij vanuit een kletspot getrokken kaartjes met prikkelende tekst jongeren worden gestimuleerd het gesprek aan  te gaan over seksualiteit. Met pakkende video’s wordt de dialoog afgewisseld en thema’s verdiept en besproken. Spel FlirterTwister waarin we onderzoeken tot waar vind jij seksueel gedrag nog oké en welke situaties gaan volgens jou de grens over?

Vragen die aan bod komen

‘Wat is (seksueel) grensoverschrijdend gedrag? Waar ligt jouw grens? Hoe geef jij dit aan? Bij wie kun je terecht als het mis gaat? Wat is gender? Wat is seksuele voorkeur? Een jonge heeft altijd zin. Een meisje moet duidelijk zeggen als ze het niet wil.’ 

In gesprek met uw kind over Seksualiteit, Sexting en Grooming

Aan de hand van een presentatie met verschillende filmpjes wordt er veel informatie gegeven over deze onderwerpen.  Ouders krijgen na afloop de linken met de informatieve filmpjes toegestuurd.

Lesinhoud

Leila gaat met ouders in gesprek over seksualiteit bij jongeren. Hoe kan je als ouder het gesprek aangaan over seksualiteit, en omgaan met elkaar.  Vandaaruit komen onderwerpen als sexting en grooming ook aan de orde.

Les duur

 • Fysiek: 1,5 uur
 • Online: 1 uur

Voor wie

Voor ouders van leerlingen op het VO

Doel

Ouders hebben advies gekregen over praten met je puber over seksualiteit en hebben meer kennis over Sexting en Grooming.

Programma

 1. Uitleg over de 6 gedragsregels mbt respectvol omgaan met elkaar
 2. Gesprek met de ouders over hun vragen, eigen ervaringen met hun kind 
 3. omgaan met Seksualiteit Online
 4. Gevaren van Social Media, Sexting en Grooming

Achtergrond info en websites

 • www.langlevedeliefde.nl . Regulier les waarin jongeren les kunnen krijgen vanuit het lesprogramma en lespakket Lang Leve de Liefde. Op de website zijn er zowel lessen voor de docenten als voor de leerlingen. Het zijn leuke en leerzame lessen die afgestemd zijn op onder en bovenbouw en verschillende niveaus. Dit is een reeks die gedurende het jaar wekelijks of elke twee weken kunnen worden gegeven. 
 • https://sense.info/nl kunnen docenten veel informatie halen en kunnen zij deze met jongeren bespreken, maar ook zelf jongeren naar de site verwijzen. Dit is de plek om gedegen informatie te halen rondom gezonde seksuele ontwikkeling voor de jongeren zelf. 
 • www.centrumseksueelgeweld.nl  is de plek om jongeren te verwijzen die te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag online en in real life. Zij hebben ook veel informatieve materiaal die in de klas gebruikt en besproken kan worden. 
 • www.vraaghetdepolitie.nl. Vragen over regels, wetgeving en straffen. 
 • www.helpwanted.nl Online ongewenst materiaal kunnen laten weghalen kan hulp ingeroepen worden door Help Wanted.  
 • www.meldknop.nl van incidenten mbt . pesten, discriminatie, sex, (online) grensoverschrijdend gedrag

Neem contact met mij op.

Laten we onze talenten verbinden om samen iets moois te creëren.

Contact Leila